Informatii despre proiectul CardioNet

Titlu proiectului :
Sistem integrat pentru supravehere continua in retea inteligenta e-Health a pacientilor cu afectiuni cardiologice
Acronimul proiectului:
CardioNET
Directia de cercetare:
1.Tehnologia Informatiei si Comunicatii -1.2.2 e-health
Numarul contractului de finantare
11-001/ 14.09.2007
Numarul alocat la inregistrarea on-line
2459
Categoria de proiect:
PC
Durata proiectului (in luni) :
36
Numarul de etape
5
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii:
30/08/2010
Valoarea totala a proiectului :
2,070,000.00 lei
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2,000,000.00 lei
Directorul de proiect :
Prof. Dr. ing. Sebestyen-Pal Gheorghe

Autoritatea Contractantă:


sediul in localitatea Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, codul postal 010362,
telefon 311.59.92, fax 318.87.63
inregistrata la data de 22.09.2004, cod fiscal 16782086
reprezentata prin Directorul General: Serban Panaitescu si Director economic: Ines Ghioca.

Institutia coordonatoare (contractoare):

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
Sediul în Cluj-Napoca, Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, cod poştal 400020
tel: 0264-401202, fax: 0264-592055
cod fiscal: 4288306
cont nr. RO03TREZ2165003XXX006744, deschis la BNR Trezoreria Cluj-Napoca

    reprezentata prin
  • Rector Prof. Dr. ing Radu Munteanu
  • Contabil sef Ec. Ana Veres
  • Director de proiect, Prof. Dr. ing. Gheorghe Sebestyen
                            tel: 0264 401476, Fax: 0264594491
                           email: gheorghe.sebestyen@cs.utcluj.ro