Informatii financiare pentru proiectul CardioNet

    Pentru realizarea proiectului CardioNet, contractorul poate angaja şi efectua cheltuieli numai pentru destinaţiile şi în limita sumelor prevăzute în :

  1. Specificatia financiara

  2. Devizul cadru pentru intreg proiectul CardioNet este calculat pe baza devizelor tuturor partenerilor:

Pentru achiziţia produselor şi serviciilor necesare realizării proiectului, contractorul aplică prevederile O. U. G. nr. 34/ 2006, aprobată prin Legea nr. 337/  2006, privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare.

Contractorul întocmeşte, păstrează şi ţine o evidenţă clară şi detaliată, din punct de vedere financiar, a activităţilor derulate în cadrul contractului.