Rezultatele proiectului CardioNet

Rezultatele proiectului vor fi diseminate in mediul academic prin articole stiintifice si participari la conferinte nationale si internationale pe domeniu medical si de informatica aplicata. Experienta acumulata de membri colectivului de realizare va sta la baza elaborarii unor capitole de curs si de carti de specialitate; mentionam ca o mare parte din cercetatorii implicati in proiect sunt cadre didactice universitare. Prin participarea tinerilor cercetatori (masteranzi, doctoranzi, medici rezidenti) la realizarea proiectului se asigura indirect diseminarea in randul acestora a celor mai noi realizari si tehnologii in domeniul informatizarii sectorului medical.
In fazele finale ale proiectului se vor organiza workshop-uri cu scopul prezentarii facilitatilor si a serviciilor oferite de sistemul realizat. La aceste manifestari vor fi antrenate cadre medicale cu diverse responsabilitati in sistemul de sanatate: medici de familie, specialisti cardiologi, administratori ai sistemului sanitar.
Se preconizeaza realizarea unui portal specializat pe patologia cardiaca accesibil prin interfete specializate si personalizate atat cadrelor medicale cat si publicului larg. Acest portal va permite accesul la informatii sintetice achizitionate si stocate in sistemul realizat

Sistemul realizat in cadrul proiectului va fi utilizat in reteaua medicala primara si in serviciile cardiologice. Datele sintetice generate de sistem vor fi accesibile directiilor de sanatate publica, Ministerului sanatatii, CNAS, Ministerului muncii si protectiei sociale. Beneficiarul major al acestui sistem va fi pacientul cardiac care va avea acces la servicii medicale informatizate, va beneficia de o monitorizare continua cu posibilitatea unei interventii medicale oportune, salvatoare de viata. Informatiile continute in baza de date a sistemului va oferi medicilor suportul necesar pentru o diagnoza si o solutie de tratament eficace si optima. Medicul va putea sa acceseze date referitoare la evolutia in timp a pacientilor si va putea sa analizeze eficienta aplicarii anumitor tratamente. Sistemul implementat la nivel regional va fi promovat si la nivel national si se prevede extinderea lui si in alte patologii. Sistemul va reduce efortul financiar si de timp necesar pentru administrarea informatiilor medicale; de asemenea va reduce timpul petrecut de pacienti in institutiile medicale prin posibilitatea culegerii si monitorizarii de la distanta a acestora.

Anul
Etape/ Activităţi
Termene

Rezultate/
Documente de prezentare a rezultatelor

Raportul etapei
2007 Etapa I Studiul interdisci-plinar al stadiului actual de dezvoltare al domeniului si definirea modelului de sistem
15.12.2007
Dictionare, modele de fise electronice, modele procese sistem, raport de cercetare, documentatie raportare
2008 Etapa II Elaborarea solutiei propuse pentru sistemul pilot folosind componente IT integrate
30.09.2008
Modele de date, tabele, relatii, diagrame, ontologii, articole stiintifice, servicii web, meto- dologii, rapoarte de cercetare.
2009 Etapa III  Implementarea, testarea solutiei si inregistrarea de date curente in sistemul pilot
15.06.2009
Sistem culegere, depozite de date, servicii web, protocoale mesaje, Portal, Rapoarte de cercetare. Articole
2009 Etapa IV  Integrarea modulelor de prelucrare, optimizarea si testarea functionaliltatilor sistemului. Culegerea de date curente, extinderea lotului de studiu
15.12.2009
Metodologii, articole stiintifice, teste validare, sistem integrat, rapoarte de cercetare, documentatie etapa
Raport tehnic CardioNet etapa 4
2010 Etapa V  Evaluarea impactului medical, social, economic, si de calitate a vietii. Interpretarea si diseminarea rezultatelor
30.08.2010
Sistem functional. Articole stiintifice. Rapoarte de cercetare, documente raportare
Raport tehnic CardioNet etapa 5