Managementul proiectului CardioNet

Managementul general al proiectului va fi asigurat de
Conducatorul de proiect. din partea Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, domnul conf. dr. ing. Sebestyen Gheorghe care are o experienta de 22 de ani in domeniul sistemelor informatice aplicate, timp in care a participat in calitate de director sau cercetator la realizarea a peste 25 proiecte de cercetare-dezvoltare, finantate din fonduri guvernamentale sau de catre agenti economici. Dintre aceste proiecte 4 au fost realizate cu parteneri din Germania si Ungaria (contracte directe, proiecte CEEPUS si proiecte bilaterale). Coordonatorul a fost sau este director de proiect sau director stiintific (coordonator local) pentru 2 proiecte CNCSIS de tip A, 2 proiecte CEEX (SINRED 2005-2008, FOODTRACE 2006-2008), un proiect finantat de Banca mondiala si pentru mai multe contracte cu agenti economici. De asemenea este responsabil de colectiv de cercetare (pe Universitatea Tehnica) pentru proiectul European EGEE (Enabling Grids for E-sciencE -Coordonator national – ICI Bucuresti). In domeniul medical a realizat un echipament ECG computerizat (fabricat in serie) si mai multe sisteme de uramarire a pacientilor. Rezultatele cercetarilor efectuate in cadrul acestor proiecte au fost sintetizate in peste 50 de articole stiintifice si in 4 carti de specialitate.

Pentru luarea deciziilor care privesc proiectul in ansamblu, conducatorul proiectului se va consulta cu coordonatorii locali din partea partenerilor. In acest scop se vor organiza intruniri de coordonare si comunicare in corelatie cu etapele, obiectivele si termenele de predare ale acestora. Responsabilii stiintifici de la nivelul fiecarui partener: stabilesc directiile si sarcinile de cercetare-dezvoltare pentru colectivele din subordine asigurậnd nivelul tehnico-stiintific adecvat obiectivelor propuse; conduc efectiv activitatea de cercetare, elaborand rapoartele cu rezultatele obtinute

Experienta partenerilor
Echipa de la UMF- MedicalaV – Cardiologie, are o activitate bogata in studiul bolilor cardiovasculare. Conf. Dr. Radulescu coordonatorul echipei are 4 carti in domeniu (Tulburari de ritm si conducere cardiaca, Electrocardiografie clinica, Medicina interna) si peste 50 de articole publicate in reviste romanesti si internationale (din care 2 ISI si 5 in baze de date internationale, ca prim autor). La Clinica Medicala V a UMF Iuliu Hatieganu, a existat o permanenta preocupare pentru inregistrarea electronica a datelor pacientilor cardiaci si in acest sens exista o colaborare de peste 10 ani cu specialisti IT. Echipa proiectului CardioNET, prin participarea statisticianului Nicolae Todor doctor in matematica, pleaca din start cu experienta acumulata la Cluj in crearea unui „Registru Institutional de Cancer”.

Echipa CIA condusa de cercetator principal ing.Saplacan Gavril are o experienta bogata in realizarea de sisteme informatice aplicate: sistem de preluare a imaginilor medicale microscopice, sistem expert pentru evaluarea semnalelor ECG, sistem back-office pentru societati de investitii financiare, sistem de gestiune documente, sistem pentru analize de risc pentru investitii financiare (proiect Japonia) , sistem de monitorizare parametrii de mediu. In aceste sisteme s-au utilizat cele mai noi tehnologii informatice si de comunicatie: arhitecturi distribuite, arhitecturi SOAP, XML, UML, servicii web, etc. Dl Saplacan are o experienta de peste 30 de ani in domeniul ITC, timp in care a elaborat peste 20 de articole stiintifice.

Echipa de la Universiatea Bucuresti condusa de Albu Cristina are realizari importante in directia stocarii si procesarii de informatii bibliografice. Experienta acestui colectiv va fi utila in modelarea si implementarea bazei de date pentru informatii medicale.

Mangementul proiectului are in vedere urmatoarele obiective strategice:

Responsabilitatile conducatorul de proiect sunt urmatoarele:

Responsabilitatile partenerilor la proiect sunt:

Proiectul CardioNET va fi realizat in in 5 etape pe parcursul a 36 luni, intre 14.09.2007 si 30.08.2010, fiecare etapa avand obiectiv propriu si activitati specifice, Timpul alocat si perioada de desfasurare a unei activitati decurge din schema de realizare a proiectului.

Echipa care participa la realizarea proiectul CardioNet este nominalizata in lista de personal propus pentru realizarea proiectului

Fiecare activitate se incheie cu un raport scris si cu o prezentare pentru diseminare a rezultatelor obtinute.
Rapoartele cu rezultatele obtinute vor fi prezentate autoritatii delegate pentru monitorizarea proiectelor.